Mundësi Punësimi

mundAdBiz

Studentët e Universitetit Metropolitan Tirana kanë mundësinë që të zhvillojnë praktikat e tyre në institucionet më të mira në vend dhe ndërkombëtare, që janë partnere me UMT. Pas përfundimit të studimeve, në varësi të rezultateve, ata përfshihen në programet e punësimit të UMT-së dhe partnerëve institucionalë. Kliko këtu për të parë partnerët e programeve të punësimit të UMT-së.

Comments are closed.