Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit

inxhNdertim

Synimi i Departamentit të Inxhinierisë së Ndërtimit (DIN) është thellimi dhe zgjerimi i njohurive në shkencat dhe teknologjitë që lidhen me projektimin, realizimin, menaxhimin, kontrollin dhe mirëmbajtjen e ndërtimeve (civile dhe industriale), të veprave të mëdha (ura, diga, tunele).

Aktivitete praktike do të zhvillohen në laboratorë të ndryshëm me të cilët Universiteti bashkëpunon, ndër të cilët Instituti i Ndërtimit dhe Laboratori “Elba”, në bashkëpunim të ngushtë me stafin akademik përgjegjës.

Comments are closed.